نقشه
 
 
     
 
     
تماس با ما
 

دبیرستان دخترانه شاهد تهذیب 

  شماره تلفن : 44277002

44238877

شماره پیامک:

30007279277002
 
فاکس : 44228876   

  ایمیل : 
INFO@shahedtahzib.ir

ایمیل مدیر سایت :fatemeh.hashemipour@shahedtahzib.ir

 
     
 
نقشه سایت