شیمی2
 
 
     
 
     
نحوه مشاهد فیلم ها
 
دانش آموزان عزیز در صورتی که در مشاهد فیلم ها مشکل دارید بر روی فیلم راست کلیک کنید و گزینه save video az را انتخاب نمایید و فیلم را در جایی از رایانه خود ذخیره نمایید و سپس مشاهد نمایید.
 
 
     
 
     
شیمی3
 
آلیاژی از نیکل و تیتانیوم که در 500درجه سانتی گراد تشکیل و به سرعت سرد می شود. ویژگی خاص این آلیاژ این است که اگر شکل آن را تغییر دهیم و سپس آن را در آب گرم قراردهیم دباره به شکل اول برميگردد👇

رفتار دوگانه الکترون برای دانش آموزان دوم

باران طلایی (برای سومی ها)

فرورفتن یخ D2O در آب H2O ( برای دومی ها)

واکنش تولید سدیم کلرید و آب از عناصر سازنده
 
نوع واکنش های انجام شده را تعیین کنید.

آزمایش ورقه طلا شیمی سال دوم
 

آزمایش لوله پرتوکاتدی (سال دوم)

واکنش بین گاز آمونیاک و گاز هیدروژن کلرید

آلومینوترمی
دانش آموزان پایه سوم آزمایش آلومینوترمی شبیه کدام واکنش کتاب شیمی ۳ است؟
آلومینوترمی چه نوع واکنشی می باشد؟ 
نقش پتاسیم پرمنگنات و گلیسیرین در این واکنش چیست؟
 
     
 
نقشه سایت