درج مطلب
 
دانش آموزان عزیز توجه فرمایید :
1. آزمون آنلاین طی مدت محدودی  برگزار می گردد بنابراین حتما قبل از ساعت شروع آزمون نام کاربری خود را وارد کرده و در وبسایت حضور داشته باشید و با Refresh کردن , راس ساعت آزمون را آغاز کنید.
2.کارنامه به صورت درصدی و با مشخص بودن رتبه دانش آموز صادر می گردد.
 
 
     
 
     
آزمون آنلاین/مسابقه
 
 
     
 
نقشه سایت