درباره مدرسه شاهد تهذیب
 
             
             
             
    نام مدرسه شاهد تهذيب      
    جنسیت دخترانه      
    وضعیت دایر      
    سال تاسیس 1375      
    نوع وابستگی دولتی      
    دین اسلام      
    نوبت یک      
    نوع واحد شاهد      
    نوع اداره آموزش عادي      
    دوره تحصیلی متوسطه عمومي      
    منطقه شهر تهران -تهران .منطقه 2      
    محل شهری      
    محدوده جغرافیایی
  اطلاعات مدرسه عنوان محتوی   جهت آدرس
  کشور ايران 1 شمال غرب
  استان تهران 2 جنوب -
  شهرستان تهران 3 غرب تهران
  خیابان اصلی اشرفي اصفهاني  
  کوچه ۰۲۱۴۴۲۷۷۰۰۲  
       
  نمابر 2144262425  
  تلفن همراه -  
  ایمیل info@shahedtahzib.ir  
  وب سایت www.shahedtahzib.ir  
  کد پستی 116444444  
 
     
 
نقشه سایت