منشور اخلاقی - انضباطی و آموزشی
 
 1. رعایت نمودن شعائر اسلامی
 2. رعایت ادب و احترام نسبت به کلیه کارکنان مدرسه و نگاهداشت حرمت و قداست محیط علم و ادب
 3. رعایت حسن اخلاق و رفتار و همکاری با سایر دانش آموزان و رعایت حقوق هم شاگردی ها
 4. سعی شایسته در تحصیل , رعایت مقررات آموزشی و تربیتی و انجام کلیه فرایض دینی و مشارکت در فعالیت های مذهبی و اجتماعی مدرسه
 5. رعایت حجاب اسلامی و داشتن ظاهری آراسته در شأن دانش آموز و به دور از هرگونه زینت غیرمعمول و استفاده از چادر و کفش و جوراب ساده و مناسب
 6. خودداری از بکاربردن وسایل تجملی و آرایشی و پرهیز از به همراه آوردن اشیا گرانبها و وسایل غیرمجاز به مدرسه
 7. رعایت بهداشت و نظافت فردی و همکاری با دانش آموزان و دیگر مسئولین در پاکیزه نگه داشتن فضای مدرسه
 8. حضور به موقع در مدرسه و خروج از آن در پایان ساعت مقرر (در غیر ساعت مقرر فقط حضور یکی از والدین در موارد ضروری اجازه داده خواهد شد.) خروج به موقع از کلاس در ساعت زنگ تفریح
 9. خودداری از خرید و فروش در مدرسه غیر از آنچه که در آیین نامه ی شرکت تعاونی مدرسه پیش بینی شده است.
 10. در صورتی که به دلیل بیماری یا هر دلیل دیگر قادر به حضور در کلاس درس نباشد ؛ بلافاصله مسئولین مدرسه را آگاه ساخته (قبل از ساعت 9 صبح) و  در اولین روز حضور اولیای دانش آموز گواهی مورد تأیید در مورد علت غیبت فرزند خود را ارائه نمایند. (حداکثر 36 ساعت بعد از غیبت می باشد.)
 11. مراقبت از وسایل شخصی و اهتمام در حفظ و نگه داری اموال – تجهیزات و ساختمان مدرسه ( چنانچه دانش آموزی به وسایل و ساختمان مدرسه با سایر دانش آموزان خسارت وارد آورد , بدیهی است خسارت وارد شده توسط دانش آموز یا ولی او جبران شود.)
 12. همراه داشتن و استفاده از تلفن همراه در محیط آموزشی دبیرستان اکیدا" ممنوع و در صورت مشاهده ، تلفن همراه ضبط و به حراست منطقه ارسال می گردد و پیامد و عواقب آن به عهده دانش آموز می باشد.
 
     
 
 
نقشه سایت