اولیاء مدرسه
 
سرکار خانم فاطمه سریزدی
مدرک تحصیلی : کارشناسی علوم اجتماعی
سابقه کاری : 22 سال مدیریت مدارس مختلف
 
 
ارتباط با مدير یت مدرسه
گیرنده
 
نقشه سایت