اولیاء مدرسه
   
     
 
     
سرکار خانم فاطمه سریزدی
 
مدرک تحصیلی : کارشناسی علوم اجتماعی
سابقه کاری : 22 سال مدیریت مدارس مختلف
 
 
     
 
     
ارتباط با مدير یت مدرسه
 
گیرنده
 
     
 
نقشه سایت