اخبار/مقالات
 
معرفی اعضای انجمن اولیا و مربیان

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن

1

سرکار خانم فاطمه سریزدی

مدیر واحد آموزشی

 

2

سرکار خانم راحله دهقان

رئیس انجمن اولیا و مربیان

 

3

سرکار خانم  فرزانه یعقوبعلی

معاون آموزشی مدرسه

 

4

جناب آقای محمود کیانی

نائب رئیس انجمن اولیا و مربیان

09122274797

5

سرکار خانم سیمین سلطانی

معاون پرورشی مدرسه

 

6

سرکار خانم شمیم قربانی

نماینده دبیران

 

7

جناب آقای محمود باقری

منشی و رابط انجمن

09129110098

8

جناب آقای گودرز شاهمرادی

نماینده منتخب اولیا

 

9

جناب آقای علمی

نماینده منتخب اولیا

09125277169

 

 

 

 

 
 
     
 
نقشه سایت